Dienstverlening, waar de mens centraal staat!

Onze dienstverlening

advies wabo vergunningen

Wij toetsen een aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) op ontvankelijkheid, aan het bestemmingsplan, het welstandbeleid, het Bouwbesluit, de bouwverordening en verdere van toepassing zijnde wetgeving.
Het beoordelen en opstellen van besluiten voor de activiteiten: bouw, kap, reclame, uitrit en afwijkingen van het bestemmingsplan.

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING WMO & WLZ​

Wij ondersteunen en begeleiden mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychische of opvoedingsproblemen. Zodat deze mensen mee blijven doen in de samenleving. Wij analyseren de situatie, maken een plan van aanpak en werken samen aan doelen van mensen. Zorgen voor de hulp die ze nodig hebben in samenwerking en afstemming met hun netwerk en de betrokken hulpverleners en instanties.

Contact

Dienstverlening, waar de mens centraal staat!

Copyright Twentse dienstverlening © 2020