Dienstverlening, waar de mens centraal staat!

Onze dienstverlening

Ondersteuning en begeleiding wmo & WLZ

Wij ondersteunen en begeleiden mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychische of opvoedingsproblemen. Zodat deze mensen mee blijven doen in de samenleving. Wij analyseren de situatie, maken een plan van aanpak en werken samen aan doelen van mensen. Zorgen voor de hulp die ze nodig hebben in samenwerking en afstemming met hun netwerk en de betrokken hulpverleners en instanties. 

Bouwkundig Advies

Wij adviseren op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wij toetsen een aanvraag omgevingsvergunning op ontvankelijkheid, aan het bestemmingsplan, het welstandbeleid, het Bouwbesluit, de bouwverordening en verdere van toepassing zijnde wetgeving. Het beoordelen en opstellen van besluiten voor de activiteiten: bouw, kap, reclame, uitrit en afwijkingen van het bestemmingsplan.

Bouwinstallatie

Advies en installatie op het gebied van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. Wij leveren en installeren apparatuur zoals warmte-terug-win-units, boilers, buffervaten, zonnecollectoren, zonnepanelen, airco’s, en warmtepompen en overige klein materialen.

Contact

Dienstverlening, waar de mens centraal staat!

Copyright Twentse dienstverlening © 2020